Słuszności Kleofasa.png

PLAN LEKCJI1.pngo sobie 1.pngMOJE HOBBY1.png

 

 

Cały ja, czyli prawda o mnie

Imię: Kleofas 
Nazwisko: Słuszny

Miejscowość: Błądzigłowy

Urodziłem się pod koniec XX wieku. Wszyscy mówią: 
XX wiek - wiek szalony. Ja jednak nie zdążyłem tego 
zauważyć bo jakoś tak bardzo szybko nastał wiek XXI. 
Czy ten nowy zasłuży sobie na lepsze miano?

Myślę, że najważniejszą informacją o mnie będzie ta, że ponad wszystko cenię sobie spokój.

Wasz Kleo

 

 

 

 

 

ℼⴭ䔠摮⼠崯㹝∧⼼捳楲瑰㰾猯祴敬㰾椯牦浡㹥⼼潮浥敢㹤⼼浥敢㹤⼼扯敪瑣㰾港獯牣灩㹴ⴭ㰾楤⁶摩∽牰彶慭湩江湩≫㰾⁡牨晥∽瑨灴⼺眯睷瀮癲瀮≬琠瑩敬∽慤浲睯⁹潨瑳湩≧䐾牡潭祷栠獯楴杮⼼㹡稠灡睥楮⁡剐⹖䱐⼼楤㹶猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瀯癲獟瑩彥潣普杩癟污敵⹳獪㸢⼼捳楲瑰㰾捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣⼢牰彶潨瑳湩彧潦瑯牥樮≳㰾猯牣灩㹴